Lokaler
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Bassängen

7.00 - 9.00

  

10.00 - 11.00

 

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.30 - 16.00

 

16.00 - 17.00

17.00 - 20.00

    
Dagcenter         

16.30 - 19.30

     
Dagcenter och Kabinett         

16.30 - 19.30

     
Gymnastiksalen   

10.00 - 11.00

  

13.00 - 14.00

 

15.30 - 18.30

      
Kabinett         

16.30 - 19.30

     
Kalassim bokas alltid via receptionen e-post: aland@folkhalsan.ax eller tel. 018 527 050               
Lekkalas OBS! Boka in 2 h!   

10.00 - 11.00

  

13.00 - 14.00

 

15.30 - 18.30

16.30 - 19.30

     
Matsalen          

17.30 - 20.30

    
Anordningar
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00