Lokaler
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Bassängen 

8.00 - 9.00

9.00 - 12.00

   

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

 

16.00 - 17.00

17.00 - 20.00

  

20.00 - 21.00

 
Dagcenter 

8.00 - 9.00

 

10.00 - 12.00

  

13.00 - 14.30

    

18.00 - 20.00

   
Dagcenter och Kabinett 

8.00 - 9.00

 

10.00 - 12.00

  

13.00 - 14.30

    

18.00 - 20.00

   
Gymnastiksalen   

10.00 - 12.30

  

13.30 - 14.30

 

15.30 - 16.30

    

20.00 - 21.30

 
Kabinett 

8.00 - 9.00

 

10.00 - 12.00

  

13.00 - 14.30

        
Kalassim bokas alltid via receptionen e-post: aland@folkhalsan.ax eller tel. 018 527 050               
Lekkalas OBS! Boka in 2 h! 

8.00 - 9.00

 

10.00 - 12.30

10.00 - 12.00

  

13.00 - 14.30

13.30 - 14.30

 

15.30 - 16.30

  

18.00 - 20.00

 

20.00 - 21.30

 
Matsalen           

18.30 - 21.30

   
Anordningar
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00