Lokaler
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Bassängen

7.00 - 22.00

              
Dagcenter               
Dagcenter och Kabinett               
Gymnastiksalen               
Kabinett               
Matsalen               
Anordningar
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00