Lokaler
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Bassängen

7.30 - 9.00

 

9.00 - 12.00

  

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

  

16.00 - 17.00

17.00 - 19.00

  

20.00 - 22.00

 
Dagcenter               
Dagcenter och Kabinett               
Gymnastiksalen  

9.00 - 12.00

  

12.00 - 13.00

         
Kabinett               
Kalassim bokas alltid via receptionen e-post: aland@folkhalsan.ax eller tel. 018 527 050               
Lekkalas OBS! Boka in 2 h!  

9.00 - 12.00

  

12.00 - 13.00

         
Matsalen               
Anordningar
Allmänna

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00